Technický chod Webnode

Jaké nástroje tě u nás čekají? Zapomeň na ICQ nebo MSN messenger, tichou nebo dokonce potrubní poštu. Tady je přehled toho, s čím se určitě setkáš:

Jira + Confluence
Tuhle dvojku od Atlassianu používáme pro vedení projektů, jejich dokumentaci, zápisy z porad atd. Pokud budeš cokoliv kdykoliv chtít vědět, nejspíš to bude právě na Confluence. Samozřejmě se včas dozvíš, kde co najít nebo kde koho označit - nenecháme tě tápat.

Microsoft
Je to tak. Nebudeme tě nutit vytvářet všechno v Office (některé dokumenty si stejně sdílíme přes Google disk), ale pošta nám přichází na Outlook. Oficiálním komunikačním kanálem je Slack. Kromě chatu tam najdeš i různé kanály včetně celofiremních hlášení nebo diskusí, kam se půjde na oběd.

Tools, Freshdesk, Tulip
Jde o specifické interní nástroje. V některých týmech s nimi nepřijdeš do styku prakticky vůbec, některé týmy v nich pracují prakticky každý den. Neslyšel jsi o nich? Nevadí - během školení se o nich dozvíš vše potřebné.

Ještě něco?
Ano, ale jde o věci jako Webnode facebooková skupina, server s grafikou nebo přístup na e-mail přes webové rozhraní. Takže nic složitého.

Jakým způsobem spolu komunikujeme?
Jako lidi a rovný s rovným. Tykáme si. Ne protože musíme, ale protože chceme. Vyslechneme si názory a nápady ostatních a respektujeme rozdílná stanoviska.

Jak probíhá práce mezi týmy?
Na většině našich projektů spolupracují lidé z různých oddělení. Napřímo tak řešíš věci s člověkem, který je zodpovědný za další část společného projektu. Každý do hry přináší zkušenosti z různých oblastí. Vzájemně se tak učíme a posouváme dále